Svineproduktionen

Løbestalden

Drægtighedsstalden

Farestalden

Smågrisestalden

Slagtesvinestaldene

 

– gennem samarbejde skaber vi fremtidens resultater.