Gersdorffslund

Gersdorffslund blev købt i 2004, af det tidligere Pajbjergfonden. Gården kan dateres tilbage til 1381, dog under andet navn. Sit nuværende navn fik den i 1674 da gården bliver givet til Lens greve Gersdorff af kongen, da han måtte afstå store jordbesiddelser i skåne. Gården har herefter haft skiftende ejere, indtil den kom i vores besiddelse.

Sammen med vores andre gårde hører der i alt 520 ha. ager jord til Gersdorffslund samt 45 ha. skov. Jordtypen er fed lerjord, der altid præsterer store stabile udbytter. Her produceres årligt 9.200 slagtesvin fra 30 kg.

Energi produktionen tæller et halmfyr der opvarmer ca. 2200 M2 boliger, samt en 650 Kwh. vindmølle

I 2009 flyttede Susanne & Jens Gammelgaard ind på Gersdorffslund efter en gennemgribende renovering af hovedbygningen.

 

– gennem samarbejde skaber vi fremtidens resultater.