Gersdorffslund

Gersdorffslund blev købt i 2004 af det tidligere Pajbjergfonden. Gården kan dateres tilbage til 1381, dog under andet navn. Sit nuværende navn fik den i 1674, da gården bliver givet til Lensgreve Gersdorff af kongen, da han måtte afstå store jordbesiddelser i skåne. Gården har herefter haft skiftende ejere, indtil den kom i vores besiddelse.

Sammen med vores andre ejendomme hører der i alt 600 ha. agerjord til Gersdorffslund samt 45 ha. skov. Jordtypen er fed lerjord, der altid præsterer store stabile udbytter. Her produceres årligt 9.200 slagtegrise fra 30 kg.

Energi produktionen tæller et halmfyr, der opvarmer et samlet boligareal på ca. 2.200 m2, samt en 650 Kwh. vindmølle.

I 2009 flyttede Susanne & Jens Gammelgaard ind på Gersdorffslund efter en gennemgribende renovering af hovedbygningen.

 

– gennem samarbejde skaber vi fremtidens resultater.