IS Gammelgaard

Vores svineproduktionen er fordelt på 4 ejendomme og tæller en produktion på 1.100 årssøer og produktion af 25.000 slagtesvin samt salg af 13.000 smågrise ved 30 kg.

Herudover driver vi 580 ha. agerjord med bla. hvede og raps.

Nedenfor skitse over vores samlede produktioner

koncerndiagram

 

 

 

– gennem samarbejde skaber vi fremtidens resultater.